05 marca 2024

Wreck Diving

Zostań nurkiem wrakowym. Po ukończeniu kursy wreck diving zyskasz wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz bezpiecznie nurkować w okolicy wraków i sztucznych raf. Program nie daje uprawnień do wpływania do środka wraków.

 

Wymagania dla kursanta:

- minimalny wiek: 10 lat

 

Wymagania do ukończenia kursu:

- ukończenie wszystkich zajęć teoretycznych i uzyskanie pozytywnych ocen

- zaliczenie egzaminu

- ukończenie zajęć praktycznych, minimum dwa nurkowania

 

Czas trwania:

5-10 godzin

 

Certyfikacja:

- cyfrowa karta certyfikatu tego programu

 

Cena:

1 500 pln