05 marca 2024

React Right

React Right to kurs pierwszej pomocy w SSI, który zapewnia kursantom wiedzę i szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podawania tlenu i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w nagłych wypadkach medycznych. Przeprowadzany jest w formie połączenia sesji teoretycznych przeplatanych praktycznymi scenariuszami treningowymi.

 

Wymagania dla kursanta:

- minimalny wiek: 12 lat

 

Wymagania do ukończenia kursu:

- ukończenie wszystkich zajęć teoretycznych i uzyskanie pozytywnych ocen

- zaliczenie egzaminu

- ukończenie zajęć praktycznych

 

Czas trwania:

8-12 godzin

 

Certyfikacja:

- cyfrowa karta certyfikatu tego programu

 

Cena: 

700 pln